Vormingsavond: Kleur bekennen - online
6 mei 2021
van 20u tot 21u30

online

gratis

info@vagadoptie.be

Inhoud vorming

Hoe racisme en discriminatie het beeld van een geadopteerde over zichzelf en de wereld kleuren kan

George Floyd werd voor velen als een wake-up call beschouwd. Maar was het dat wel? Black Lives Matter veroorzaakte heel wat ophef. En terecht. Alles en iedereen anders dan de meerderheid in een samenleving, wordt vandaag nog vaak aan oordelen en vooroordelen onderworpen. Als geadopteerde of adoptieouder ben je anders dan datgene wat als de norm beschouwd wordt. En je gezin dus ook.
Daarbij is vroeg of laat de problematiek van racisme en discriminatie vaak een realiteit. De impact van een persoon te verengen tot een kleur of zijn of haar afkomst is niet te onderschatten.

Hoe zorg je dat je kind zichzelf of jij jezelf staande houdt in die weinige rozengeur en maneschijn van racisme en discriminatie? Hoe zorg je dat er net kracht kan gehaald worden uit al dat anders zijn? Hoe vind je samen woorden voor iets wat collectief vaker stilgezwegen wordt dan bespreekbaar gemaakt? Hoe vind je een taal voor iets wat niet in woorden te vatten is? Hoe zorg je dat je kind of jijzelf een antwoord kan bieden op datgene dat we samen kritisch luidop in vraag moeten blijven stellen? Welke levensvragen en zingevingsvragen die adoptiegerelateerd zijn worden er getriggerd? Welke rollercoaster van emoties kan je verwachten? En hoe ga je daar vervolgens mee om? Hoe zorg je dat je wordt wie je bent met alles wat je kent en kunt in een wereld die je anders wil doen geloven? Maar waarvoor je wel geacht wordt dankbaar te zijn?

In deze vormingsavond wordt er kleur bekend vanuit eigen ervaring, gekaderd in een breder sociologisch, psychologisch en pedagogisch kader. Een verreikende bagage van India, tot Brazilië, tot China en het bescheiden België die verrijkend kan zijn om je eigen wereld en opvoeding verder kleur te geven.

Spreker
Anusja Croonen, geadopteerd uit India, communicatie- en HR expert, fotografe, gastdocent interculturele communicatie en schrijfster.
Naar aanleiding van Black Lives Matter beschreef ze zwart op wit in haar blog en column (Geadopt-h-eerlijk), hoe we allemaal dezelfde kleur bloeden als het erop aankomt. In haar boek ‘brieven aan mama’ komt onder andere de zoekthematiek van geadopteerden aan bod. Maar schetst ze ook de ruimere beleving van geadopteerden op zoek naar zichzelf in een wereld die hun afkomst continu in vraag stelt.

Voor wie?
Voor (kandidaat)adoptieouders, geadopteerden en geïnteresseerden

 

Schrijf me in

Wil je lid worden?

Als VAG-lid ondersteun je de doelstellingen van VAG en ontvang je :

  • het driemaandelijks VAG-magazine
  • een persoonlijke uitnodiging voor vormingsavonden, activiteiten en evenementen georganiseerd door VAG
  • korting op de door VAG verkochte boeken
  • een digitale nieuwsbrief