Vormingsavond Trauma- en adoptiesensitief opvoeden
1 maart 2023
van 20u tot 22u30

De Geesten, zaal ’t Klaske, Waterstraat 12, 2180 Antwerpen-Ekeren

De toegang bedraagt € 8 per persoon. Betalen gebeurt ter plaatse.

Voor wie?

Adoptieouders, kandidaat-adoptanten, geadopteerden (+18 jaar) en geïnteresseerden

Informatie

Verbinding met de persoon die je 9 maanden gedragen en verwacht heeft, mag niet onderschat worden voor een gezonde en veilige emotionele maar ook algemene ontwikkeling. Wanneer deze verbinding verbroken wordt en kinderen verschillende keren verplaatst worden om daarna hun positie in te nemen in een gezin dat ze niet kennen, is er sprake van vroegkinderlijk trauma.

Dit kan leiden tot moeilijkheden op meerdere levensdomeinen, ook al slaagt iemand er op het eerste gezicht in om een maatschappelijk geslaagd leven op te bouwen. Moeilijkheden kunnen ontstaan ondanks de liefde en zorg die kinderen mogen ontvangen van adoptieouders.

Gedrags- en emotionele problemen springen vaak het meest in het oog en worden veelal niet gekoppeld aan de rouw- en verliesgevoelens die gepaard gaan met het gescheiden worden van ouders van oorsprong, cultuur, familie, …  Maar dit trauma kan ook op minder opvallende manieren tot uiting komen zoals uiteenlopende fysieke klachten, angsten, depressieve klachten, gelatenheid, vervreemding, …

Tijdens deze avond komen onder andere volgende zaken aan bod: Wat is de impact van afstand, verplaatsing en adoptie op mensen? Wat kan bijdragen aan een responsieve en sensitieve benadering van geadopteerde kinderen, pubers en volwassenen? Op welke manier kan er zoveel mogelijk veiligheid en verbinding gecreëerd worden binnen gezinnen en tussen verschillende gezinsleden? Hoe kunnen belevingen en ervaringen evolueren in de tijd en wat kan je als adoptieouder zelf doen om beter te kunnen afstemmen op de behoeften van je adoptiekinderen?

Er wordt tijd voorzien voor het uitwisselen van verhalen en het zelf ervaren van wat de mogelijke impact kan zijn van afstand, verplaatsing en adoptie. Er wordt ook tijd gemaakt om in te gaan op concrete vragen van de deelnemers.

Spreker

Renate Van Geel is geboren in Zuid-Korea als Song, Aera en werd na 4 maanden voor adoptie naar België verplaatst. Ze is toegepast psycholoog, sociaal & cultureel antropoloog met focus op impact van afstand, verplaatsing en adoptie als ingrijpende gebeurtenissen. Renate heeft 11 jaar gewerkt met kinderen, ouders en gezinnen binnen Bijzondere Jeugdzorg. Ze is lid van Adoptee & Foster Care www.afcnederland.nl

Schrijf me in

Wil je lid worden?

Als VAG-lid ondersteun je de doelstellingen van VAG en ontvang je :