Webinar Trauma- en adoptiesensitief ouderschap
18 september 2024
van 20u tot 21u30

Online

De toegang is gratis voor leden en bedraagt € 8 voor niet-leden. Inschrijven via de website of via info@vagadoptie.be . Na inschrijving en betaling (betaling is enkel voor niet-leden) ontvangt u de link naar dit webinar.

Informatie

Inhoud webinar

Verbinding met de persoon die je 9 maanden gedragen en verwacht heeft, mag niet onderschat worden voor een gezonde en veilige emotionele maar ook algemene ontwikkeling. Wanneer deze verbinding verbroken wordt en kinderen verschillende keren verplaatst worden om daarna hun positie in te nemen in een gezin dat ze niet kennen, is er sprake van vroegkinderlijk trauma.

Dit kan leiden tot moeilijkheden op meerdere levensdomeinen, ook al slaagt iemand er op het eerste gezicht in om een maatschappelijk geslaagd leven op te bouwen. Moeilijkheden kunnen ontstaan ondanks de liefde en zorg die kinderen mogen ontvangen van adoptieouders.

 

Gedrags- en emotionele problemen springen vaak het meest in het oog en worden veelal niet gekoppeld aan de rouw- en verliesgevoelens die gepaard gaan met het gescheiden worden van ouders van oorsprong, cultuur, familie, …  Maar dit trauma kan ook op minder opvallende manieren tot uiting komen zoals uiteenlopende fysieke klachten, angsten, depressieve klachten, gelatenheid, vervreemding, …

 

Tijdens het webinar raken we volgende zaken aan: Wat is de impact van afstand, verplaatsing en adoptie op mensen? Wat kan bijdragen aan een responsieve en sensitieve benadering van geadopteerde kinderen, pubers en volwassenen? Hoe kunnen belevingen en ervaringen evolueren in de tijd en wat kan je als adoptieouder zelf doen om beter te kunnen afstemmen op de behoeften van je adoptiekinderen?

 

Er wordt tijd gemaakt om in te gaan op concrete vragen van de deelnemers.

 

Spreker

Song, Ae Ra werd geboren in Zuid-Korea maar groeide na adoptie in België op als Renate Van Geel. Ze is toegepast psycholoog, sociaal & cultureel antropoloog met focus op impact van afstand, verplaatsing en adoptie als ingrijpende gebeurtenissen.

Ae Ra heeft 11 jaar gewerkt met kinderen, ouders en gezinnen binnen Bijzondere Jeugdzorg. Ze is coach bij Adoptee & Foster Care www.afcnederland.nl  en trainer bij Systemic adoptee care www.adoptieopstellingen.nl

 

Voor wie?

Voor geadopteerden (+18 jaar), adoptieouders, kandidaat-adoptanten en geïnteresseerden

 

Wanneer?

Woensdag 18 september 2024 van 20u00 tot 21u30

 

Prijs en inschrijven

De toegang is gratis voor leden en bedraagt € 8 per scherm voor niet-leden.

Inschrijven via de website of via info@vagadoptie.be. Na inschrijving en voor niet-leden de betaling op VAG-rekeningnummer BE65 4700 3383 1196 met vermelding je naam + webinar Trauma ontvangt u de link naar dit webinar.

Schrijf me in

Wil je lid worden?

Als VAG-lid ondersteun je de doelstellingen van VAG en ontvang je :