Adoptiekinderen op de basisschool 2

A. van den Brink

Informatie voor leerkrachten

Deze brochure uitgegeven door de stichting adoptievoorzieningen in het kader van Wegwijzer Adoptie Nazorg (WAN) gaat over adoptiekinderen op de basisschool. Wat kunnen leerkrachten doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school? Deze brochure bevat uitgebreide informatie over de achtergrond van adoptiekinderen, ontwikkeling, ontwikkelingsachterstanden en signaalgedrag. Met veel praktijkvoorbeelden en tips, over onder andere de wenperiode op school en het bieden van veiligheid en structuur. Bevat 52 bladzijden en is een zeer goed hulpmiddel om de problematiek van adoptiekinderen te begrijpen. Nieuwe versie april 2014

 9,95

Bekijk ook deze boeken