Nuttige adressen

Voor alle informatie over de te volgen stappen om een of meerdere kinderen te adopteren kan je terecht bij onderstaande instanties.

Overheid

Steunpunt Adoptie

Eind 2012 werd, in navolging van het nieuwe decreet interlandelijke adoptie, het Steunpunt Adoptie opgericht. De expertise van de voormalige voorbereidingscentra (Triobla en VCOK), van het voormalige Steunpunt Nazorg Adoptie en van het personeel van VAG werden hierin samengebracht.

Het Steunpunt Adoptie staat in voor de informatiesessies en de voorbereidingscursussen. Tevens fungeert het Steunpunt Adoptie als informatiepunt inzake nazorg en als vormings- en expertisecentrum.

Geadopteerden, adoptieouders, afstandsouders, professionelen, … kunnen bij het Steunpunt Adoptie terecht voor advies, doorverwijzing of ondersteuning.

 

Afstammingscentrum

Het Afstammingscentrum is een onafhankelijk centrum waar iedereen met vragen over hun afstamming terechtkan. Het centrum heeft een geïntegreerde werking, waarbij het onderzoeken koppelt aan informatiebegeleiding en sensibilisering. Het centrum zorgt niet enkel voor bijstand in de zoektocht naar afstammingsinformatie, maar voorziet ook psychosociale ondersteuning en behartigt de belangen van kinderen, adolescenten en volwassenen, die om welke reden dan ook geen zicht hebben op hun afstamming. 

Meer informatie vind je op afstammingscentrum.be

Met vragen kan je terecht bij info@afstammingscentrum.be

Adoptiediensten

Wil je lid worden?

Als VAG-lid ondersteun je de doelstellingen van VAG en ontvang je :