Lid worden

Sedert 1 januari 2013 wordt de Vereniging voor Adoptiekind en Gezin niet langer gesubsidieerd door Kind en Gezin. VAG ijvert er echter voor als belangenvereniging voor geadopteerden en (kandidaat)adoptieouders te blijven bestaan. Als erkende vrijwilligersorganisatie wil VAG haar 30-jarige ervaring in het Vlaams adoptielandschap niet verloren laten gaan, maar integendeel, ten volle laten gelden.
Gezien de gewijzigde financiële situatie is het van cruciaal belang dat oude en nieuwe leden VAG ondersteunen, omdat we zonder leden helaas niet kunnen voortbestaan. Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 30 vanaf 1 januari 2023. Leden in het buitenland betalen € 40. Betaal je meer, dan word je steunend lid.  

!! NIEUW: EEN PLUS-LIDMAATSCHAP VOOR FAMILIE VAN BESTAANDE VAG-LEDEN VOOR SLECHTS € 25 !!
Ben je al lid van VAG en wens je een familielid lid te maken van VAG? Bijvoorbeeld je ouders, je broer, je zus, de (toekomstige) grootouders van je adoptiekind, een meter of peter van je (toekomstig) adoptiekind, … Zo ontvangen ook het zij het VAG-magazine en kunnen zij meer lezen over adoptie. Interessant, niet?
Dit kan door het PLUS-lidmaatschap van VAG. Indien een bestaand lid een nieuw familielid aanbrengt, bedraagt het lidmaatschap in 2023 voor dit PLUS-lid slechts € 25. PLUS-leden in het buitenland betalen € 35.

 

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 3O.

Woon je niet in België, dan bedraagt het lidgeld € 4O.
(€ 10 extra portkosten voor de verzending van 4 tijdschriften).

Betaal je meer dan € 3O of € 4O, dan word je steunend lid.

Het lidgeld dient steeds hernieuwd te worden in januari. Word je lid in de loop van het jaar, dan worden de reeds verschenen VAG-magazines van dat jaartal nagestuurd

Waarom lid worden?

Als VAG-lid ondersteun je de doelstellingen van VAG en ontvang je :

Word lid van VAG vzw

Wanneer je lid wenst te worden van VAG en onderstaande gegevens invult, ontvang je automatisch een mailbericht met de betalingsgegevens. Controleer ook de spam-folder in je mailbox.

Voor verdere informatie over het VAG-lidmaatschap kan je mailen naar leden@vagadoptie.be