Historiek

De Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw is al sinds 1986 actief als belangenorganisatie van en voor adoptiegezinnen. VAG kan dus terugblikken op een rijk adoptieverleden. Bernard Van Steenkiste was 25 jaar lang voorzitter van VAG en door hem werd er op toegezien dat VAG werd uitgebouwd tot een professionele organisatie waarin voorbereiding en nazorg als grote prioritaire doelstellingen werden gerealiseerd. Uiteindelijk resulteert dit in het zoveelste nieuwe decreet met de oprichting van het Steunpunt Adoptie. Sinds 1 januari 2013 is het nieuwe adoptiedecreet in voege. Deze datum betekent ook een nieuwe start van VAG omdat zonder subsidies dient verder gewerkt en bijgevolg noodgedwongen zonder personeel. Wél staat er een krachtig team vrijwilligers klaar om de werking van VAG te dragen!

Zit je met vragen?

Wil je lid worden?

Als VAG-lid ondersteun je de doelstellingen van VAG en ontvang je :