Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

Als je betrokken bent bij VAG vzw (door lid te zijn, door deel te nemen aan onze activiteiten en acties, door onze nieuwsbrief te krijgen, door vrijwilliger en/of contactgezin te zijn, door een boek aan te kopen) vertrouw je ons bepaalde persoonlijke gegevens toe. De veiligheid daarvan nemen we ernstig. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR (General Data Protection Regulation).
 
VAG vzw is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring nog andere vragen of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: 
 
Maatschappelijke zetel & secretariaat: August Scheyvaertslaan 37, 2180 Ekeren
Ondernemingsnummer BE 0435.194.161
Mail : info@vagadoptie.be
 
 

Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens?

Op deze website verzamelen we jouw persoonsgegevens. Deze gegevens worden beheerd door onze organisatie. Meer bepaald houden we onderstaande informatie bij wanneer je onze website bezoekt:

 • jouw ‘domeinnaam’ (IP-adres) wanneer je een pagina op onze website bezoekt
 • jouw contactgegevens wanneer je via een formulier op deze website een bericht of vraag verstuurt
 • jouw contactgegevens wanneer je ons via e-mail contacteert

We gebruiken deze gegevens voor volgende doelen:

 • intern gebruik
 • verder contact met jou ter opvolging van vragen of opmerkingen

Wil je lid worden? Dan hebben we meer gegevens nodig. Deze gegevens verzamelen we via het formulier om lid te worden.

VAG vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze doelstellingen, visie of diensten die we verstrekken.
 • Wanneer je lid wordt van VAG, registeren we je voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief, registeren we je e-mailadres.
 • Wanneer je inschrijft voor de VAG-vormingsavonden en/of VAG-activiteiten, registreren we je naam, voornaam, adres, e-mailaders, telefoonnummer
 • Wanneer je een boek aankoopt bij de VAG-boekendienst, registreren we voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en evt. lidnummer
 • Wanneer je VAG-vrijwilliger wordt, registeren we je naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, leeftijd, beroep
 • Wanneer je VAG-vrijwilliger én contactgezin wordt, bewaren we – bijkomend aan de hiervoor vermelde gegevens – de door jullie ingevulde contactfiche op het VAG-secretariaat.

We houden je gegevens bij voor zolang als nodig is om met jou te communiceren zoals overeengekomen.

 

Gebruik van cookies

Op deze website gebruiken we cookies om specifieke informatie te verzamelen, zoals de webpagina’s waarlangs je op onze website terechtkomt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die aangeboden wordt door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer geplaatst worden) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiligingsmaatregelen

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en lekken, misbruik of wijziging ervan te voorkomen.

Als lid van VAG of als deelnemer aan de VAG-vormingsavonden en de VAG-activiteiten, worden je gegevens opgeslagen in de beveiligde database van onze websitebeheerder Idearté. Met Idearté heeft VAG vzw een gebruikersovereenkomst ondertekend die in regel is met de GDPR. In onze database worden je gegevens ze enkel bewaard voor de verwerking, opvolging en aanpassing. We bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is. Betaalde je bijvoorbeeld langer dan 3 jaar geen lidmaatschap meer, dan worden je gegevens geschrapt in de database. Inschrijvingslijsten worden eveneens na 3 jaar verwijderd.

Als je bent ingeschreven op de nieuwsbrief van VAG, wordt je e-mailadres opgeslagen in onze e-mailinglijst. Je hebt bij elke mailing de mogelijkheid om uit te schrijven indien je niet langer onze mails wil ontvangen.

Als vrijwilliger en/of contactgezin van VAG, worden de gegevens die aan dit engagement gekoppeld zijn, bewaard in een database die beheerd wordt door het secretariaat en de vrijwilligerscoördinator.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Enkel onze vaste medewerkers/vrijwilligers (secretaris, penningmeester, vrijwilligerscoördinator, provinciale verantwoordelijken, verantwoordelijke VAG-boekendienst) hebben (hetzij beperkt, dit beslist de secretaris en is afhankelijk van het de doeleind waartoe het delen van gegevens moet dienen) toegang tot de persoonlijke gegevens van de personen in ons databestand.
Al onze vrijwilligers ondertekenden eveneens een afsprakennota waarin zij verklaren discreet om te gaan met privacy gevoelige informatie (punt 8 van de afsprakennota: Plicht tot geheimhouding).

Hoe kan je ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen persoonlijke gegevens in ons databestand. Je kan ons contacteren via het contactformulier op de website of via e-mail (info@vagadoptie.be) of post (August Scheyvaertslaan 37, 2180 Ekeren).

Het gebruik van jouw persoonsgegevens

 • Als je ons je adres geeft via deze website, dan ontvang je op dat opgegeven adres enkel de informatie die je opgevraagd hebt.
 • Als je ons je telefoonnummer geeft via deze website, dan word je door onze organisatie enkel op dat nummer opgebeld om op jouw vragen te reageren of om je te informeren over eventuele bestellingen die je deed.
 • Als je ons je e-mailadres geeft via deze website, dan kan je van ons bedrijf e-mails ontvangen om je te informeren over onze producten, diensten of aankomende evenementen (met direct marketing als doel), gegeven dat jij daar actief toestemming voor geeft of al klant bent bij ons bedrijf en ons eerder al je e-mailadres gaf. Wil je onze e-mails niet langer ontvangen? Gelieve ons dan te contacteren op een van de manieren zoals hierboven beschreven onder ‘Hoe kan je ons contacteren in verband met ons privacybeleid?’.

Persoonsgegevens worden door VAG vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor administratieve doeleinden en om gemakkelijk met elkaar te communiceren (vb. versturen VAG-lidkaart, versturen van het VAG-magazine, inschrijvingsbevestiging bij VAG-vormingsavonden en VAG-activiteiten, betalings- en praktische info, …)
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen  
 • Voor het bekomen van informatie voor de aanvraag van de vrijwilligerssubsidiëring bij de overheid (enkel leeftijd, geslacht, studies, werkstatus van de vrijwilliger en aantal uren vrijwilligerswerk/week).

Als we nieuwe doeleinden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens toevoegen, brengen we je daarvan op de hoogte en vragen we je toestemming om jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden te mogen verwerken.

Je eigen persoonsgegevens inkijken en wijzigen

Op jouw verzoek geven we jou toegang tot alle informatie die we over jou bijhouden. Gelieve ons daarvoor te contacteren op een van de manieren zoals hierboven beschreven onder ‘Hoe kan je ons contacteren in verband met ons privacybeleid?’. Ook voor een eventuele klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je ons op die manier contacteren.

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb je recht op:

 • informatie over je gegevens

 • toegang tot je gegevens

 • verbetering van je gegevens
 • bezwaar tegen de verwerking van je gegevens
 • vergetelheid

 • toestemming tot verwerking intrekken
 • verwerking beperken
 • overdraagbaarheid van je gegevens

 • niet onderworpen worden aan geautomatiseerde beslissingen o.b.v. profilering

Ben je van mening dat onze website niet overeenstemt met ons privacybeleid zoals hierboven beschreven? Gelieve ons dan te contacteren op een van de manieren zoals hierboven beschreven onder ‘Hoe kan je ons contacteren in verband met ons privacybeleid?’.