Adoptiekinderen op de basisschool 1

A. van den Brink

Dit boekje uitgegeven door de stichting adoptievoorzieningen in het kader van Wegwijzer Adoptie Nazorg (WAN) is bedoelt voor adoptieouders met kinderen in het basisonderwijs. Wat kunt u doen om uw kind te helpen om goed mee te draaien op school? Deze brochure bevat uitgebreide informatie over schoolkeuze, wennen op school, gehechtheid en ontwikkeling. Met veel praktijkvoorbeelden en tips. 52 pagina’ Een boekje waarin veel adoptieouders een steun zullen vinden bij de opvoeding van hun adoptiekind. Nieuwe versie van april 2014

 9,95

Bekijk ook deze boeken