Sale!

Ik vergeef het je

Gaby Leonard

Gaby Leonard is een moeder die omdat ze het beste wenste voor anderen en niemand pijn wou doen , een van haar kinderen heeft afgestaan, waardoor ze zichzelf verschrikkelijk pijnigde. Voor velen lijkt het afstaan van een kind een onmenselijke daad, zulke vrouwen zijn voor hen geen echte moeders. Toch kan deze afstand juist uit liefde gebeuren en ook “afstandsmoeders” blijven “ echte “ moeders. Dit blijkt uit dit volledig autobiografisch verhaal. Gaby is 28 jaar blijven zoeken naar haar onder druk van de maatschappij en raadgevers afgestane kind. Ook haar afgestane kind is blijven zoeken en een uiteindelijk contact bleek mogelijk. Dit boek is een verhaal van 28 jaar onvolledigheid, van wroeging en van pijn, maar ook van hoop en een zekere vervulling. Een boek dat vele geadopteerden en afstandsmoeders dichter bij elkaar brengt.

 11,16

Bekijk ook deze boeken